Magnus Karlsson


Fysik och matematik

Spel och träning

Här finns några små spel och sidor för mängdträning i matematik och fysik som jag skapat.

Fysik

Matematik

Matematikavdelningen innehåller en blandad samling sidor om diverse matematiska begrepp, fenomen och sånt. Här ger jag en kort presentation av de olika avdelningarna.

Program och animeringar

Jag har gjort några små matematiska program och animeringar som försöker beskriva och förklara olika matematiska begrepp eller fenomen. De kan också hjälpa dig vid problemlösning.

Kaos och fraktaler

Jazzmusikern Gilbert Holmström har inspirerats av mandelbrotmängden och hans musik har i sin tur inspirerat mig att skapa lite demonstrationer av begrepp inom kaos- och fraktalmatematiken.

Kaos och fraktaler

Mandelbrotmängden

Om den fantastiska mängden av komplexa tal som har fått namnet mandelbrotmängden. Titta på några delmängder och prova sedan på mitt javaprogram där du kan zooma på egen hand, se sådant som kanske ingen sett före dej.
Du har även möjlighet att läsa om komplexa tal och hur man räknar fram utseendet på mandelbrotmängden.

Mandelbrotmängden

Möbius band

Möbius band är ett finurligt föremål. Hur kan ett föremål med två sidor helt plötsligt bara ha en? Och vad händer med kanten? Bygg din egen ring och undersök vad som händer.

Möbius band

Oändligheten

Kan man förstå hur stor oändligheten är? Man kan åtminstone vänja sig lite vid att räkna med den. Här får du en introduktion till oändligheten, men det finns hur mycket som helst att upptäcka.

Oändligheten

Trigonometri

Här finns en lite animering som visar sambandet mellan enhetscirkeln och graferna till funtionerna sin(v) och cos(v)
Trigonometri

I detta spel/quiz kan du träna värden på vinkar, sinus och cosiuns i enhetscirkeln, både gradre och radianer:
Trigonometry quiz

År 2000 ordnade EU en tävling för matte-program. Jag gjorde en uppsättning program om trigonometri.

Våra it-miljöer har utvecklats en del sedan dess, så 2015 bakade jag ihop dem till ett enda java-program. Det tar upp grundläggande definitioner i en triangel, enhetscirkeln och lite Fourier-analys.
Dessutom finns en del där du kan träna dig på begreppen i enhetscirkeln

Ladda ner programmet: TrigActivities.jar

Övrigt

Musik och litteratur