Tidslinje över fysiker

Här presenteras en tidslinje med fysiker (och naturvetenskapare) från 500-t före Kristus till nutid.

Tanken med sidan är att man snabbt ska få en överblick av den historiska utvecklingen, kunna se vilka som var samtida och vilka som kom före respektive efter varandra.
Qr-koderna är klickbara och går till Wikipedias sida för respektive person (ibland har jag valt den svenska sidan, men oftare den engelska eftersom den är fylligare). Tanken med att använda qr-koderna är att man ska kunna skriva ut sidan och sätta upp på väggen, då kan man enkelt få mer information om fysikerna via sin mobil och en qr-avkodarapp.

Urvalet är mitt eget och helt subjektivt. Ju längre tillbaks i tiden desto osäkrare är årtalen för födelse och död.

Dölj den här texten med krysset uppe till höger. Visa den igen genom att ladda om sidan.

Mer om utskrift

Tanken är att om man skriver ut på stående A3 i 100% så kommer en millimeter på pappret att motsvara ett år. Tyvärr har det visat sig att olika webläsare är olika bra (eller snarare dåliga) på att anpassa sidbrytningarna i dokumentet; text och bild kan hamna lite hur som helst kring brytningarna.

Jag har skapat pdf-dokument där jag tycker att sidbrytningarna blivit ok. Det ena har porträttbilderna som på webbsidan, så att tidslinjen blir på höjden. Det andra har porträtten vridna 90 grader, så att tidslinjen blir horisontell istället.

Naturligtvis kan man skriva ut på A4 eller annat format också.

Senast ändrad: 2019-05-12

-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

Richard Feynman
1918 - 1988

Michael Faraday
1791 - 1867

Niels Bohr
1885 - 1962

Albert Einstein
1879 - 1955

Aristoteles
-384 - -322

Isaac Newton
1642 - 1727

Johannes Kepler
1571 - 1630

Galileo Galilei
1564 - 1642

Edmond Halley
1656 - 1742

Leonardo da Vinci
1452 - 1519

Nicolaus Copernicus
1473 - 1543

Arkimedes
-287 - -212

Demokritos
-460 - -370

Tycho Brahe
1546 - 1601

André-Marie Ampère
1775 - 1836

James Maxwell
1831 - 1879

Erwin Schrödinger
1887 - 1961

Murray Gell-Mann
1929 -

James Watt
1736 - 1819

Max Planck
1858 - 1947

Charles-Augustin de Coulomb
1736 - 1806

Hans Christian Ørsted
1777 - 1851

Christiaan Huygens
1629 - 1695

Blaise Pascal
1623 - 1662

Ibn-Sīnā (Avicenna)
980 - 1037

Ibn_al-Haytham (Alhazen)
965 - 1040

Eratosthenes från Cyrene
-276 - -195

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi
780 - 850

Klaudios Ptolemaios
90 - 170

Euklides
-325 - -265

Pythagoras
-570 - -495

Omar Khayyam
1048 - 1131

Nasir al-Din al-Tusi
1201 - 1274

Nicole Oresme
1320 - 1382

Roger Bacon
1220 - 1292

Anders Celsius
1701 - 1744