Magnus KarlssonTräna deriveringsregler

Här kan du slumpa fram funktioner för mängdträning av deriveringsreglerna. Vill du spara dina funktioner är det enklast att skriva ut dem till en pdf-fil. (Det klarar det flesta webbläsares utskriftsfunktion av att hantera.)
Formateringen av de matematiska uttrycken är gjord med MathJax. Facit är skapat med hjälp av math.js.

Välj först struktur:
Enstaka Summa Sammansatt Produkt Kvot

Välj sedan typ av funktion:
Exponentialfunktion (basen e)
Exponentialfunktion (slumpad heltalsbas)
Naturlig logaritm
Trigonometrisk
Potens (positiva heltal)
Potens (negativa heltal)
Potens (rationella tal)
Rotuttryck