Magnus KarlssonMatematik

Logaritmer och principen för räknestickan

Instruktioner

Exempel: Du vill multiplicera 3 med 7.

  1. Dra den undre skalan så att det röda strecket markerar 3 på skalan ovanför.
  2. Dra den blå markören så att den står mitt över 7 på den undre skalan.
  3. Läs av produkten där det blå strecket markerar på den övre skalan. (Lite mer än 20.)

På en riktig räknesticka har man en finare gradering så att man kan läsa av mellanliggande värden med bättre precision.

Hur det fungerar

Den allra översta skalan visar tiologaritmen för talen på skalan rakt under. Vi kan läsa av att log(3)≈0.48 och log(7)≈0.85. Lägger vi ihop dessa får vi 0.48+0.85=1.33. Rakt under 1.33 på den översta skalan står värdet 21.

När vi flyttar den undre logaritmiska skalan lägger vi till längden 0.85 (log(7)) till längden 0.48 (log(3)). Summan av längderna blir 1.33, dvs längden är logaritmen för det tal vi söker