Magnus KarlssonKälla: http://magnus-karlsson.nu/matte/trigonometri.php

Matematik

Trigonometri

Här kan du se hur enhetscirkeln och graferna till de båda trigonometriska funktionerna sinus och cosinus hänger ihop. Ändra värdet på α och se hur punkten på cirkeln projiceras på x- och y-axlarna i enhetscirkeln samtidigt som graferna ritas upp i sina respektive koordinatsystem.

α
0.00 rad = 0°
Animate

I detta spel/quiz kan du träna värden på vinkar, sinus och cosiuns i enhetscirkeln, både gradre och radianer:
Trigonometry quiz