Närmast vinner

  1. Fem tal ska bilda ett sjätte tal.
  2. Tryck på knappen "Nya tal" för att slumpa fram talen och starta tidräknaren.
  3. Använd de fem talen i de blå fälten och lämpliga räknesätt för att komma så nära talet i det gröna fältet som möjligt.
  4. Den som kommer närmast vinner.

Kom överens om vilka "räknesätt" som får användas (förutom de fyra räknesätten kan man tänka sig: upphöjt till, roten ur, tvålogaritmen för...)

Det går att ändra slumptalens intervall och hur lång tid man har på sig - skrolla längst ner på sidan.

Stäng

Minsta tal:   
Största tal:  
Minsta svar:  
Största svar: 
Tid (s):