Magnus KarlssonKälla: http://magnus-karlsson.nu/matte/talet-e.php

Matematik

Varför talet e?

Det kanske kan vara svårt att inse varför talet e är så speciellt. I det här GeoGebra-programmet undersöker du en speciell egenskap hos talet.

Gå till GeoGebra-sidan

Instruktioner

Ändra värdet på basen a i exponentialfunktionen med reglaget.
Flytta A som är den punkt där tangenten till kurvan är ritad
Undersök hur tangentens lutning (du ser dess ekvation i fältet till vänster) och y-värdet för punkten A varierar beroende på vilken bas du väljer i exponentialfunktionen.
För ett visst värde på basen, blir det ett enkelt samband mellan lutningen och funktionens värde.