Äldre nyheter

Dagens tanke

En expert är en person som har gjort alla misstag som kan göras inom ett väldigt snävt område.
Niels Bohr