Magnus KarlssonGrundämnestetris

Använd höger och vänster piltangenter för att flytta ett ämne i sidled. Använd mellanslag för att flytta hela vägen upp. Eller använd motsvarande knappar på webbsidan.
För de 18 första ämnena får du en poäng för varje som är rätt placerat. Poängtalet ökar sedan med ett för vart 18:e ämne.
För varje nivå i spelet är det fler ämnen som ska placeras ut.
Tävla mot dig själv eller dina kompisar.


Use right and left arrow keys to move an element sideways. Use space to move it all the way up. You may also use the corresponding buttons on the web page.
For the 18 first elements you get one point for each you place correctly. The score then rises with one point for every 18th element.
For each level, more elements need to be put in place.
Compete againts yourself or your friends.