Magnus KarlssonMillikans oljedroppsförsök

Detta är en förenklad variant av Millikans oljedroppsförsök. De röda föremålen är negativt laddade oljedroppar som alla har massan 1,0·10-15 kg. Om det elektriska fältet E är noll kommer alla droppar att falla nedåt på grund av sin tyngd, m·g. Om du ökar fältstyrkan kan det hända att vissa droppar rör sig uppåt, vissa neråt och några inte alls.
För de droppar som står stilla gäller att den resulterande kraften Fres = 0,

Forces on drop dvs   m·g = q·E.

där q = N·e, ett heltal gånger elektronens laddning. Med hjälp av detta kan du beräkna ett värde på elektronens laddning.
Så fort en droppe försvunnit upptill eller nertill skapas en ny droppe på en slumpmässig plats i fältet.

+

E = 0 V/m
Ersätt med nya droppar

Öppna i eget fönster

Elektronens massa

När du nu har ett värde på elektrones laddning kan du gå vidare till nästa försok för att mäta elektronens massa. Det enda hjälpmedel du behöver ta med dej är en linjal.
Elektronens massa

Läs mer om Millikan och hans försök:


licenses: by-nc-nd Du får använda detta program under följande förutsättningarna för Creative Commons:
Erkännande, icke kommersiell, inga bearbetningar


Kontakt :: Senast ändrad: 2018-06-10