Magnus KarlssonKaos och fraktaler

von Koch-kurvan

Den svenska matematikern Helge von Koch beskrev sin "monsterkurva" redan år 1904. Kurvan är självlikformig och ett av de tidigaste exemplen på vad som idag kallas fraktal.

Klicka på Next för att se hur kurvan växer fram steg för steg.


N =

Öppna i separat fönster 800px 1600px

Om man sätter ihop tre stycken kurvor i en triangel får man von Kochs snöflinga.

Läs mer

Svenska Wikipedia: von Kochs kurva
Engelska Wikipedia: Koch snowflake