Magnus KarlssonKaos och fraktaler

Sierpinskis triangel

Sierpinskis triangel kan skapas på minst två sätt. Metoden i det här programmet bygger på slumpmässiga vandringar i figuren.

Först väljs en startpunkt någonstans i triangeln. Sedan slumpas en riktning fram, mot ett av triangelns hörn. Därefter sätts nästa punkt ut halvvägs mellan startpunkten och det utvalda hörnet. Detta upprepas sedan med den nya punkten som utgångspunkt.

Du kan välja att rita ut 1 eller ett stort antal punkter i taget. Eller också startar du en automatisk körning.

Den mer traditionella metoden hittar du här


Animate
Speed3
N = 1
Δs0.5

Öppna i separat fönster: 600px 1000px

Läs mer

Svenska Wikipedia: Sierpinskitriangel
Engelska Wikipedia: Sierpiński_triangle