Magnus KarlssonKaos och fraktaler

Pytagoriska träd

Trädet byggs upp av "klossar" som består av en kvadrat med en triangel som "tak". Du ställer in triangelns basvinklar med de båda rullningslisterna.
Börja med en kloss i botten. Denna kopieras, förminskas och vrids sedan. En kopia placeras på var och en av tak-triangelns båda sidor.
Processen upprepas för var och en av de nya klossarna.

Om du kryssar i "Mirror" kommer varannan triangel att vara spegelvänd.

Med lite tålamod (och fantasi) kan du bygga såväl broccoli som ingefära.Left angle = 20°
Right angle = 30°
Hue
Mirror every other step

Öppna i separat fönster: 900x600px