Magnus KarlssonTräna prefix och tiopotenser

Välj variant:

Visa svar vid utskrift

Skriv om värdena med hjälp av närmaste större och mindre prefix. Använd punkt som decimaltecken. Glöm inte mellanslag mellan talet och enheten.
1.4.7·104 J
47 kJ och 0.047 MJ
2.5.4·10-5 m
0.054 mm och 54 µm
3.7.2·10-4 J
0.72 mJ och 720 µJ
4.9.9·10-1 W
0.99 W och 990 mW
5.7.2·10-2 m
0.072 m och 72 mm
6.7.7·10-4 W
0.77 mW och 770 µW
7.8.8·10-2 m
0.088 m och 88 mm
8.5.7·104 N
57 kN och 0.057 MN
9.6.6·10-1 W
0.66 W och 660 mW
10.7.1·104 m
71 km och 0.071 Mm