+

E = 0 V/m
Ersätt med nya droppar

Till startsidan för Millikans experiment