← 0,100 m →
B = 0 µT
U = 0 V

Till sidan för elektronens massa