Inställningar

m = 1.5 kg

α = 20°

Visa resultant (streckad blå)
Visa tyngdens komposanter (streckad röd)